SAIRAANHOITO ja huolenpito. - 10. p.

Uudistetun oppikirjan perusta ovat uuden opetussuunnitelman ammattitaitovaatimukset ja arviointikohteet, ammattiosaamisen näytöissä vaadittava tietoperusta, työprosessin ja työmenetelmien osaaminen sekä ammattitaidon osoittamisen tavat. Muun muassa kaikki tiedot ja tilastot on päivitetty ja tehtäviä on lisätty. Kirjan kohderyhmä on erityisesti sairaanhoito- ja huolenpito -osaamisalan valinneet lähihoitajaoppijat. Sisältö palvelee kuitenkin myös vammaistyön, vanhustyön ja asiakaspalvelun osaamisaloissa opiskelevia sekä käytännön työtä tekeviä hoitajia.