AKUUTTIHOITO-OPAS. - 19., uud. p.

Akuuttihoito-opas on luotettava ja ajantasainen apu päivystystilanteisiin. Oppaan 19. painoksessa noin kolmannes oppaan artikkeleista on uusia tai merkittävästi uudistuneita. Erityistä huomiota on kiinnitetty oirelähtöiseen tarkasteluun sekä päivystystapausten toimintalinjojen hahmottumiseen.