BERGE, B., Kartalta kadonneet

Viisikymmentä kadonnutta maata. Viisikymmentä kiehtovaa tarinaa. Kartalta kadonneet on sukellus maailmanhistoriaan uudesta näkökulmasta: se kertoo viidenkymmenen 1800- ja 1900-luvulla maailman eri kolkissa olemassa olleen, sittemmin kadonneen maan tarinan.Toiset nimistä ovat tuttuja: Biafra, Helgoland, Schleswig, Tulimaa. Toiset taas eivät sano mitään: Labuan, Tannu-Tuva, Nandgaon, Iquique. Osa maista oli olemassa vuosikymmeniä, kuten Oranjen vapaavaltio, osa vain lyhyen aikaa, kuten vuoden 1922 Itä-Karjala. Joukossa on itsenäisiä valtioita, sotilaallisia sillanpääasemia, raaka-aineaittoja ja suurvaltapolitiikan pelinappuloita. Näiden unohdettujen maiden historia liittyy monin tavoin 1800-1900-lukujen ideologioihin: imperialismiin, kamppailuun raaka-aineista, siirtolaisuuteen, suursotiin ja pieniin kahakoihin. Kirjan kuvituksena karttojen lisäksi käytetyt kunkin maan postimerkit heijastavat maiden ja niiden asukkaiden kuvaa itsestään. Bj$örn Berge on norjalainen arkkitehti ja kansainvälisesti tunnettu tutkija, joka on aikaisemmin julkaissut lukuisia tietokirjoja ja artikkeleja omalta alaltaan.