TYÖMATKALLA maailmalla

Miten edistää työssään matkustavien työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista? Opas kannustaa kehittämään työpaikan matkustuskäytäntöjä niin, että ne ennaltaehkäisevät työssään matkustavien työntekijöiden ylikuormittumista. Avainasemassa ovat matkustavat työntekijät, heidän esimiehensä, henkilösthallinnon sekä työterveyshuollon edustajat. Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä ulkomaan työmatkoissa kuormittaa? Voiko liika matkustaminen johtaa työuupumukseen? Milloin matkapäiviä on liikaa? Miten työterveyshuollossa tulee huomioida matkustavat työntekijät? Millaisia sääntöjä ja käytäntöjä työpaikoilla pitäisi olla matkustamiseen liittyen? Lisäksi kirjassa syvennytään työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, uneen ja palautumiseen sekä aikaerorasituksesta toipumiseen. Kirjoittajat ovat työterveyshuollon ja organisaatiopsykologian ammattilaisia.