MARTIMO, K., Työstä terveyttä. - 4. uud. p

Perusteellisesti uudistunut Työstä terveyttä -kirjan 4. painos on tiivis perustietopaketti 2010-luvun työterveyshuollosta kiinnostuneille. Kirjan sisältö on päivitetty ja täydennetty käsittelemään entistä paremmin työterveyshuollon haasteita. Teoksessa korostetaan ja tuodaan esille konkreettisia mahdollisuuksia kehittää erityisesti työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä.