HANSON, R., Sisäsyntyinen onnellisuus

Yhdysvaltalaisen bestsellerkirjailija Rick Hansonin teos Synnynnäisesti tyytyväinen on kirja uudesta arkipäivän kokemuksia hyödyntävästä metodista, jonka avulla voi virittää aivotoimintansa uusille urille. Ihminen takertuu usein helpommin negatiivisiin kuin positiivisiin tuntemuksiinsa. Kirjan helpot ja lyhyet harjoitukset auttavat luomaan aivoissa uusia hermostollisia rakenteita. Kirjan neljä askelta auttavat rakentamaan entistä vahvempia aivoja ja lisäämään tyytyväisyyttä. Tohtori Rick Hanson on neuropsykologi.