OTE informaatiosta

Pääsykoekirja 2016 (Oulun yliopisto). Ote informaatiosta on johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan ja oppiaineen pääsykoekirja yliopistotasolla. Teoksessa käydään läpi tiedonhankintatutkimuksen perusteita, tutkimusalan historiaa, tiedonkäytön problematiikkaa sekä tiedonhaun tutkimusta. Esittelyn saavat asiakirjahallinnan menetelmät, tieteellisen julkaisutoiminnan ja informatiikan tutkimus, sosiaalisen median keskeiset piirteet ja pelitutkimuksen muuttuvat suuntaukset.