HACKING, I., Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?

Sosiaalisesta konstruktionismista on monissa yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä tullut parinkymmenen viime vuoden aikana suosittu lähestymistapa. Usein tuntuu kuitenkin siltä, että monet tutkijat eivät ole tarkkaan selvillä siitä mihin he sitoutuvat kun he julistautuvat (sosiaalisiksi) konstruktionisteiksi, toisin sanoen mitä filosofisia ja poliittisia seuraamuksia heidän sitoumuksillaan on. Kyse on pitkälti tieteen peruskysymyksistä: miten tietoa voidaan saada ja mitä on totuus? Kun puhutaan sosiaalisen konstruktionismin pätevyydestä, Ian Hacking haluaa kysytä mitä oikein konstruoidaan, tosiasioita, todellisuutta, sukupuolta vai kenties todellisuuden pieniä osasia, vaikkapa kvarkkeja. Tätä pohtiessaan Hacking ottaa esimerkkejä useilta tieteenaloilta, esimerkiksi antropologiasta, psykologiasta, biologiasta, geologiasta ja fysiikasta. Hackingin päämääränä ei ole kertoa ""lopullista totuutta"" vaan analysoida viileästi eri osapuolten kantoja ja tuoda näin selvyyttä keskusteluun tiedon luonteesta. Ian Hacking (s. 1936) on kanadalainen filosofian professori, joka on tunnettu monista tieteen filosofiaa, kielifilosofiaa ja todennäköisyysteoriaa koskevista kirjoistaan. Hän toimii professorina sekä Toronton yliopistossa että Coll$+ege de Francessa Pariisissa. Ilmestyy lokakuussa.