LINDQVIST, H., När Finland var Sverige

I nära 700 ĺr - frĺn nĺgon gĺng pĺ 1100-talet till 1809 - var Sverige och Finland samma land. Följaktligen var alla landets invĺnare svenskar, även de som talade finska, samiska eller tyska. När riket utvecklades och alltfler landskap norr, söder och öster om Mälardalen knöts till Sveakungen fick alla sĺ smĺningom samma rättigheter och skyldigheter. De fick samma lagar, samma kyrka, samma skolor. De styrdes av samma kung och samma riksdag och de kämpade under samma blĺgula fana. Huvudstaden hette Stockholm och lĺg mitt i riket. Sverige utkämpade under denna tid trettiofyra krig med Danmark, trettiotre med Ryssland, tvĺ med Norge, men naturligvis inget med Finland, eftersom Sverige och Finland var samma land. ż Under de 700 ĺren fick Finland städer och samfärdsel, skolor, universitet, grundlagar och konstitution, och när Finland blev ryskt storfurstendöme fortsatte det att utvecklas pĺ sin svenska grund. Det svenska är sĺ inflätat i det finska att om man drog ut den svenska trĺden ur Finland historia skulle väven falla isär. I Sverige är allt detta märkligt okänt. Men Herman Lindqvist, som vuxit upp i Helsingfors, brukar framhĺlla Finlands roll i den svenska historien och för detta har han blivit ordensprydd av den finska regeringen. Med sin nya bok fyller han ut hĺlet i svenskarnas kunskap om den lĺnga gemenskapen med Finland - och det gör han pĺ sitt vanliga, medryckande sätt.