PEKKALAINEN, T., Lapset sodassa 1918

Avattujen arkistojen löydöt, kertomatta jätetty totuus Pysäyttävä kirja lasten kohtaloista vuoden 1918 sodassa ja vankileireillä, hiljaisten historiaa, joka muuttaa Suomen sisällissodan historiankirjoituksen. Vankileirien lapset on aihe, josta vuoden 1918 sodan tutkimuksessa on pitkään vaiettu. Vasta viime aikoina on tuotu esiin esimerkiksi lähes tuhannen vuosina 1900-1917 syntyneen alaikäisen lapsen kuolema leireillä. Alle 15-vuotiaita uhreja, kadonneita ja vangittuja oli kaikkiaan lähes kaksituhatta. Tuulikki Pekkalainen selvittää teoksessaan näiden lasten kohtalot sodan aikana, kuulusteluissa, leireillä ja valtiorikosoikeudessa. Samalla muodostuu koskettava ajankuva lapsen asemasta 1900-luvun alun Suomessa.