UNAMUNO, M. d., Don Sandalio, shakinpelaaja

Pienoisromaani kertoo espanjalaisesta shakinpelaajasta don Sandaliosta. Unamunon romaaneja ja kertomuksia luonnehtii varmuuden ja epäilyn vaihtelu, uskon ja järjen välinen ristiriita. Tarinoiden henkilöt ovat usein kuin ajatusten ja ideoiden ruumiillistumia. Unamunon pyrkimyksenä on olla sijoittamatta kertomuksiaan mihinkään tiettyyn paikkaan tai aikaan, supistaa kaikenlainen ulkoinen kuvailu mahdollisimman vähiin ja keskittyä sen sijaan henkilöhahmojensa sisäisen maiseman kuvailuun. Kertomuksessaan Don Sandalio, shakinpelaaja hän jättää juonenkin pois, koska sitä ei hänen sanojensa mukaan ""todellisessa romaanissa"" tarvita. Unamuno haluaa herätellä lukijoita, ei tarjota heille mitään valmista. Miguel de Unamuno (1864-1936) oli espanjalainen filologi, filosofi, kirjailija, yliopistomies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Häntä pidetään espanjan kirjallisuuden merkittävimpänä esseistinä.