LATOUCHE, S., Jäähyväiset kasvulle

Teollisuusmaissa kulutetaan aivan liikaa. Tiedämme että jatkuva kasvu ei ole ole loputtomiin mahdollista rajallisella maapallolla, mutta kieltäydymme katsomasta totuutta silmiin. Ihmiskunnan ja maapallon suurin ongelma ei ole köyhät vaan ylikuluttavat rikkaat. Vauraus on suorassa suhteessa ympäristön kuormittamiseen. Serge Latouchen mukaan on harkittava perusteellisesti uudestaan koko yhteiskunnan perusajatusta, pyrkimystä talouden jatkuvaan kasvuun. Nykyinen talouskasvu ei ole kestävää, koska se riistää luonnonvaroja ja tuhoaa ympäristöä, mutta ei oikeudenmukaisella tavalla paranna köyhimpien hyvinvointia. Kestävää maailmaa ei myöskään tarvitse etsiä kiven alta, se on keskuudessamme tässä ja nyt. Itse asiassa kolmannes maailman väestöstä elää kestävästi. Luonnonvarojen kulutus täytyy tiputtaa länsimaissa ja koko maailman ylikuluttavissa luokissa rajusti, jotta kiihtyvä ekologinen tuho saadaan pysäytettyä ja ilmastokriisi torjuttua. Talouden ekotehokkuus ei riitä, koska kulutuksen lisääntyminen syö saavutetun hyödyn. Koska vastuu ympäristötuhosta on suorassa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, on puuttuva ylikuluttavan luokan rahatalouden kokoon. Latouche tarjoaa radikaalin vaihtoehtoa - kohtuutaloutta (degrowth). On luovuttava kehitysuskosta, hylättävä järjenvastainen kasvun palvonta pelkän kasvun vuoksi: tarvitaan vapaa-ajankorotuksia palkankorotuksien sijaan, on luotava uusia uusia mittareita kuvaamaan hyvinvointia.