KAHNEMAN, D., Ajattelu, nopeasti ja hitaasti

Taloustieteen Nobelin palkinnon saaneen psykologin Daniel Kahnemanin työ on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla siihen, että taloustieteessä ja muuallakin vallalla olleesta rationaalisen päättämisen ja arvioinnin ajatuksesta on luovuttu. Teoksessa Kahneman esittelee ajatteluamme ja käyttäytymistämme ohjaavat kaksi järjestelmää, nopean ja hitaan, ja niistä syntyneet monet puutteet ja vinoutumat: tappion välttelyn ja liiallisen itsevarmuuden, tulevan onnellisuuden ennustamisen vaikeuden, kehystämisen riskit kotona ja työssä ja kognitiivisten vinoutumien syvälliset vaikutukset seuraavan loman suunnittelusta pörssikauppaan. Alkuteos: Thinking, fast and slow.