MIKKOLA, T., Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa. Julkaisussa vertaillaan 11 suuren kaupungin terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2009. Julkaisu on neljästoista suurten kaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä vuosittain tekemistä terveydenhuollon kustannusselvityksistä. Julkaisun tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja johtaville viranhaltijoille luotettavia vertailutietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluihin käytetyistä panoksista.