KRISTILLISYYS elämäntapana

Teologisesta näkökuomasta kristillinen elämä on uskon ja siitä kumpuavan rakkauden harjoittamista, mutta samalla sitä voidaan lähestyä mm. sosiologisin, filosofisin, historiallisin ja yhteiskuntatieteellisin menetelmin. Kirja valottaa aihepiiriään erityisesti suomalaisesta näkökulmasta, mutta huomiota kiinnitetään myös pohjoismaiseen kontekstiin ja eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Asiantuntijat käsittelevät artikkeleissaan yhteisöllisyyttä, musiikkia, hiljaisuutta, kuolemaa, työtä, moraalia ja ihmisen olemassaoloon liittyviä peruskysymyksiä. Kristillisyyden merkitys elämäntavalle voi näkyä niin raamatuntulkinnassa kuin kiinnostuksessa murhamysteereihinkin.