RANTA, K., Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat

Teos on käytännönläheinen ja kattava tietopaketti lasten ja nuorten kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden kentästä ja työmenetelmistä. Se antaa työkalut kognitiivisten ja käyttäytymisterapeuttisten menetelmien käyttöön lasten ja nuorten lievissä tunteiden tai käyttäytymisen ongelmatilanteissa niin kouluissa, neuvoloissa kuin muissakin yhteyksissä.