SYTYKKEITÄ syrjäytymisen ehkäisemiseen

Koulumaailmassa eletään haasteellista aikaa. Oppiminen ja koulutus on polarisoitumassa - osa nuorista suoriutuu opinnoista loistavasti ja päämäärätietoisesti, osalla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun, he jättäytyvät koulutuksen ulkopuolelle ja suhtautuvat kyynisesti tulevaisuuteen. Polarisoitumisen vähentämiseksi tarvitaan monipuolisia toimia. Tarvitaan kasvattajien, tutkijoiden ja kouluhallinnon yhteistyötä kehittämään koulukulttuuria erilaisten oppijoiden kasvua tukevaksi. Koulukulttuurin muutos vaatii pitkäjänteistä toimintaa ja aikaa. On suostuttava siihen, että muutos tapahtuu vähitellen ja laajamittaiseen muutokseen tarvitaan kokemustiedon lisäksi monipuolista tutkimustietoa. Sytykkeenä muutokseen voi olla projekti, joka luo mahdollisuuden tehdä asioita aiemmasta poiketen. Teoksessa kuvataan koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyn SYTYKE-projektia, joka tarjosi aluksi pieniä kipinöitä kouluväelle ja joka laajeni toimijoiden käsissä yli hallintorajojen ulottuvaksi moniammatilliseksi toiminnaksi. Projektin sytykkeet ovat innostaneet jatkamaan ja laajentamaan toimintaa projektin päättymisen jälkeenkin. Toiminnot ovat osoittautuneet vaikuttaviksi.