GT-TIEKARTTA 1:250000, Etelä-Suomi

Etelä-Suomen GT tiekartasta on ilmestynyt uusi painos, jonka tietosisältö on ajantasaistettu vuoden 2012 tasolle. Etelä-Suomen karttalehti ulottuu Ahvenanmaalta itärajalle ja Hangon edustalta Porin ja Tampereen korkeudelle. Kartalla kuvataan tiestö ja asutus sekä vesistöt ja maastonmuodot