PRO Finlandia, 2 : Näkökulma: Saksa, Iso-Britannia, Itävalta ja Unkari = Synvinkel: Tyskland, Storbritannien, Österrike och Ungern

Suomi oli ennen itsenäistymistään 1917 osa Venäjän keisarikuntaa, mutta ennen muuta osa nopeasti kehittyvää Eurooppaa. Tekniset innovaatiot, uudet aatteet sekä taiteen ja kulttuurin suuntaukset omaksuttiin pääosin Länsi-Euroopasta. Suomen valtiollinen ja kansallinen kehitys oli vahvasti nivoutunut muun Euroopan kehitykseen ja riippuvainen siitä. Kansallisarkiston teossarjan toisessa osassa näkökulmana ovat luonteeltaan hyvin erilaiset, mutta autonomiselle Suomelle tärkeät kumppanit, Saksa, Itävalta-Unkari ja Iso-Britannia. Saksasta levisivät marxilainen työväenaate, osuustoiminta-ajatus ja jääkäriliike. Britanniasta tulivat Pelastusarmeija, darwinilainen luonnontiede ja Partioliike. Itävalta-Unkarista saatiin vahvoja vaikutteita kulttuuriin ja suomalais-ugrilaisen yhtenäisyyden rakentamiseen. Pro Finlandia -teos ja siihen liittyvä Kansallisarkiston näyttely ovat toinen osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100-hanketta. Tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.