SALONEN, T., Tieteenfilosofia. - 4. täyd. p.

Neljäs, täydennetty painos on herättävä puheenvuoro tieteestä sivistystekijänä ja ihmisen käytäntösuhteen osana. Lähtökohtana on tieteellisen toiminnan moninaisuus, ihmis- ja luonnontieteiden toisiinsa palautumattomuus. Tässä teoksessa tiedettä ei normiteta kapeiden rajausten eikä teknisen yhdenmukaistavan kielenkäytön avulla.Toivo Salosen teos on eriasteisiin oppilaitoksiin oppikirjaksi sopiva tieteenfilosofian perusteos, joka antaa kokonaisnäkemystä tieteen ja tutkimuksen kentästä. Tutkimuksen/tutkielman tekijät saavat teoksesta ideoita ja näkökulmia omaa tutkimustaan varten.