SALMINEN, H., Lappu kaulassa yli Pohjanlahden

Tutkija Heikki Salmisen väitöskirja selvittää Suomesta talvi- ja jatkosodan aikana muihin Pohjoismaihin siirrettyjen sotalasten historiaa. Kirjassa tarkastellaan suomalaisten sotalasten siirtoja Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan talvi- ja jatkosodan aikana alkaen joulukuusta 1939, sekä sotien jälkeisiä sotalasten palautuksia koteihinsa ja niistä aiheutuneita toimenpiteitä. Tarkastelu ulottuu nykypäivään saakka, sillä sotalapset ovat harjoittaneet aktiivista yhdistystoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Kirjassa käsitellään mm. Suomessa, Ruotsissa jaTanskassa perustettujen lastensiirto-organisaatioiden syntyä, niiden toimintamuotoja ja mukana olleita toimijoita sekä sitä, miten lastensiirrot käytännössä sodan aikana tapahtuivat. Myös suomalaisten lasten oleskeluaika, sijoitusperheet, lasten koulunkäynti ja muut sosiaaliset kysymykset käsitellään kirjassa. Omana ryhmänään tarkastellaan Ruotsiin ja Tanskaan jatkosodan aikana yksityisesti siirtyneitä lapsia ja viranomaisten suhtautumista näihin siirtoihin, sekä niitä sairaita suomalaisia lapsia, joita lähetettiin jatkosodan aikana ja heti sen jälkeen saamaan hoitoa eri vaivoinsa.