HEIKKINEN, S., Diogenes

Miten kirjoittaa poliittisesti korrektilla tavalla hahmosta, joka esitti totuuden kaikesta? Hahmosta, jolla ei ole mitään tekemistä poliittisen korrektiuden kanssa? Ja mikä on se totuus, jonka hän kaikesta esitti? Yksi asia on selvä. Antiikin Kreikassa oletettavasti vuosina 412- 323 eKr. elänyt kyynikkofilosofi Diogenes Sinopelainen haastaa, ja siksi hänet helposti vaietaan unohduksiin.