RANKIN, L., Terveeksi mielen voimalla

Tarjottu Basam syksy 2014 -luettelossa, aiemmat tilaukset ovat voimassa. Lissa Rankinin teos tarttuu polttavaan aiheeseen: mielen voimaan sairauksien parantamisessa ja terveyden edistämisessä. Kliinisissä tutkimuksissa mielen voimaa kutsutaan plasebo-vaikutukseksi. Potilaat, joita on hoidettu lumelääkityksellä, eivät kuitenkaan voi vain paremmin, vaan he voivat parantaa jopa koko kehonsa edistämällä ajatuksiaan ja mieltään positiiviseen suuntaan. Jo vuosia lääketieteen edelläkävijät ovat puhuneet mielen voimasta kehon parantamisessa. Heidän näkemyksiään ajatustemme ja tunteidemme sekä fyysisen olotilamme välisestä yhteydestä on pitkään pidetty puoskarointina ja pseudotieteenä. Tänä päivänä on kuitenkin tieteellistä näyttöä siitä, että voimme parantaa itsemme sairaudesta. Länsimaissa koulutettu tohtori sekä naistentauti- ja synnytyslääkäri Lissa Rankin kävi läpi satoja objektiivisesti arvioituja, vertaisarviointiin perustuvia tutkimuksia lääketieteellisistä lehdistä löytääkseen todisteita mielen parantavalle voimalle. Laajentamalla käsitystäsi siitä, mitä on parantua ja olla terve saat tietää todellisen syyn sille, miksi olet sairas. Samalla löydät uusia tapoja parantaa terveyttä sekä lisätä elinvoimaa.