VIERIMAA, H., Keho. - 7., uudistettu painos

Keho : anatomia ja fysiologia on aivan uudella tavalla kuvan varaan rakennettu ja käytännönläheinen anatomian oppikirja. Kuvan avulla opiskelu helpottuu, kevenee ja konkretisoituu. Opiskelijan mielenkiintoa herätellään myös lukujen alussa olevilla esimerkkitapauksilla, kliinisillä esimerkeillä ja syventävillä teksteillä, joissa kaikissa fysiologinen ilmiö linkittyy hoitotyössä eteen tuleviin asioihin.