PERSOONA, Persoonallisuuspsykologia

Lukion psykologian viidennen kurssin oppikirja. Siinä perehdytään moderniin käsitykseen ihmisen persoonallisuuden rakenteesta ja sen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelun kohteena ovat persoonallisuuden piirteet, motiivit, tunteet, minuus, psyykkinen itsesäätely, mielenterveys ja sen häiriöt sekä psykoterapian eri muodot. Uutuutena käsitellään kulttuurin vaikutusta persoonallisuuteen sekä onnellisuutta ja hyvän elämän kysymyksiä. Kirja on uuden opetussuunnitelman mukainen. Lopussa sanahakemisto selityksineen.