HUIKURI, H., Yritystoiminnan uudelleenjärjestely. - [4. uud. p.]

Hyödyllinen teos yritysrakenteen muuttamista suunnittelevalle ja toteuttavalle. Kirja perehdyttää vaativan prosessin läpivientiin osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja verotuksen säännösten mukaisesti. Teos käsittelee yritysjärjestelyjä myös osakkaiden näkökulmasta. Runsaat käytännön toimintamallit ja ohjeet havainnollistavat haastavaa aihepiiriä. Lukija löytää kirjasta ratkaisuvaihtoehtoja yritysjärjestelytilanteissa usein esille nouseviin kysymyksiin. Yritysrakenteen muuttamisessa on aina kyse liiketoiminnallisesti merkittävästä ratkaisusta, jossa hyvä suunnittelu luo pohjan toiminnan menestykselliselle jatkamiselle. Uudelleenjärjestely voidaan toteuttaa monella tavalla, minkä vuoksi erilaisten toteutustapojen seurausvaikutusten kattava selvittäminen on tärkeää. Omistus-, rahoitus- ja veroseuraamusten selvittämisessä tarvitaan kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden tuntemusta ja osaamista.