TUHAT ja yksi uhkaa

Teoksessa tulkitaan terrorismia. Samalla kun tietoisuus terrorismista, erityisesti syyskuun 2001 tapahtumien jälkeen, on läpäissyt etenkin läntiset yhteiskunnat, tarve pohtia asiaa analyyttisesti, syvällisesti ja systemaattisesti on kasvanut. Tämä teos on syntynyt osana laajempaa terrorismia koskevaa tutkimushanketta. Terrorismia tulkitaan ja tarkastellaan moniulotteisesti, monialaisesti ja monitahoisesti. Terrorismin tulkitsijat tulevat tässä teoksessa sekä tutkimuksen että hallinnon palveluksesta. Tuloksena on joukko mielenkiintoisia terrorismin eri puolia avaavia näkemyksiä ja tulkintoja. Teos on tarkoitettu puheenvuoroksi terrorismia koskevaan tutkimukseen. Samalla se toimii myös aihepiirin yleistajuisena esittelynä.