VÄISÄNEN, L., Sanat työssä

Auttamistyötä tekevät kohtaavat uransa aikana tuhansia ihmisiä. Erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen kohtaaminen koetaan haastavaksi. Teos on kirjoitettu tueksi näihin vuorovaikutustilanteisiin. Kirjassa kerrotaan, miten keskustella kahden kesken asiakkaan tai potilaan kanssa. Lisäksi selvitetään, miten järjestää eri auttajatahojen välinen yhteistyö silloin, kun autettavan tarpeet sitä edellyttävät. Kuvatut käytännöt perustuvat dialogiin eli tasavertaiseen vuoropuheluun, jonka päämääränä kuulluksi ja autetuksi tulemisen kokemus. Havainnolliset esimerkit ja tiivistelmät tukevat tiedon omaksumista. Kaikki esimerkit perustuvat kirjoittajien omiin kokemuksiin käytännön auttamistyössä.