AARNIO, K., Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset

Miten suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat? Kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa tutkimustuloksia suomalaisten 7-18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän perheeseensä liittyvistä kokemuksista. Haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla on saatu tietoja lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä koulu- ja kiusaamiskokemuksista. Tuloksia vertaillaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lisäksi lapset ja nuoret kertovat, millaista on elää seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan vanhemman perheessä ja miten he muuttaisivat maailmaa paremmaksi.