DOSSE, F., Strukturalismin historia, osa 1 : Ohjelman synty 1945-1966

Strukturalismin historia on ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesitys, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan. Teoksessa esitellään tunnetuimpia teoreetikoita ja teorioita Jakobsonista ja L$/evi-Straussista Lacaniin, Barthesiin ja Derridaan, mutta esiin nousee myös tuntemattomammaksi jääneitä ranskalaisia ajattelijoita. Teos on verrattain yleistajuinen esitys monelta eri oppialalta, ja se sopii niin yleissivistäväksi tietoteokseksi kuin yliopisto-opetuksen tueksi eri oppiaineisiin.