TERRORISMIN rahoitus

Terrorismi edellyttää tekijöitä, tekoja ja rahoitusta. Terrorismin rahoituksen torjunta koskettaa myös Suomea ja haastaa perinteisen rikoksentorjunnan ja -tiedustelun. Torjunnassa tarvitaan tehokasta ja toimivaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kansallinen lainsäädäntö antaa perustan rahoitukseen puuttumiselle ja kansainvälistyvä toimintaympäristö luo tarpeita lainsäädännön muuttamiseen. Raportti jäsentää terrorismin rahoitusta erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista käsin. Se valottaa terrorismin rahoituksen ongelmaa monipuolisesti ja tuo esille asiaan liittyviä näkökohtia liittyen mm. kansainväliseen ja kansalliseen rikosoikeuteen, konkreettisiin rahoitustapauksiin ja niiden tutkintaan sekä retoriikkaan. Kirja tarjoaa perustietoa ilmiöstä ja on kiinnostavaa luettavaa kaikille turvallisuudesta ja sen edistämisestä kiinnostuneille