LINJAKUMPU, A., Islamin globaalit verkostot

Yhteiskuntatieteiden lehtori Aini Linjakumpu lähestyy kirjassaan islamia kansainvälisenä poliittisena ilmiönä. Hänen tarkastelussaan islam ei ole Lähi-itään paikannettava, hierarkkinen ja tarkkarajainen uskonto, vaan moniulotteinen, dynaaminen ja täysin politisoitunut verkosto. Kirjassa pohditaan ensinnäkin al-Qaidan edustamaa islamilaista terrorismia, joka on näkyvimpiä ylikansallisen islamilaisen politiikan muotoja. Toiseksi tarkastellaan Muhammed-pilakuvien aiheuttamaa kriisiä sekä vastaavia kansainvälisiä selkkauksia, jotka ovat syntyneet reaktioina ei-muslimien toimintaan. Esiin nousee myös islamilaisen identiteetin epäyhtenäisyys eli islamin valtavirran suhde yhä moninaisempiin żvaihtoehtoisiin ääniinż. Verkostopoliittinen tarkastelu paljastaa, kuinka tehokkaasti valtavirrasta poikkeavat muslimit saattavat hyödyntää eri medioita ja viestintäverkostoja, erityisesti internetiä. Internetin avulla pääsevät ääneen muun muassa diasporamuslimit, seksuaaliset vähemmistöt, humoristit sekä arkipäivän islamia edustavat muslimit. Kirjassa nostetaan esiin myös monikulttuurisuuden ongelmat sekä uudenlaisen kansalaisuuden haasteet. Linjakummun lähestymistavassa on aineksia niin valtio-opista, kansainvälisen politiikan tutkimuksesta kuin sosiologiastakin, ja verkostollisuuden ohella oleellinen tutkimuskohde on islamilainen toimijuus.