LEPPÄLUOTO, J., Anatomia ja fysiologia. - 7., uud. p.

Pääsykoekirja 2017 mm. HY, OY TYO) Anatomia ja fysiologia rakenteesta toimintaan on anatomian ja fysiologian luotettava ja kattava perusteos, joka on suunnattu erityisesti hoitotyön opiskelijoille. Anatomian ja fysiologian tietojen ohella, elimistön kemiallisia yhdisteitä, solun rakennetta ja elimistön säätelyjärjestelmia on käsitelty tässä teoksessa. Tekstiä selkiinnyttävien kuvien ja taulukoiden ohella Asiayhteyksiin on lisätty kliinisiä esimerkkejä ja syventäviä tietolaatikoita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että lukija ymmärtää, miten kirjan tietoja sovelletaan tulevassa ammatissa ja motivoimaan opiskelussa. Teoksen 3. painos on kauttaaltaan uudistettu. uudistuksessa on selkiinnytetty entisestään asioiden käsittelyä ja parannettu kuvitusta siitä saatujen palautteiden perusteella.