MAAHANMUUTTAJANAISET

Toinen, muuttamaton painos. Teos luo aikaisempaa kattavamman kuvan maahanmuuttajanaisten elämästä Suomessa. Se on tärkeä tietopaketti kaikille maahanmuuttokysymyksistä kiinnostuneille ja soveltuu hyvin myös oppikirjaksi. Suomen maahanmuuttajaväestöstä puolet on naisia. Naisten määrä on lisääntynyt perheenyhdistämisten, avioliittojen ja paluumuuton ansiosta, mutta yhä useampi nainen tulee Suomeen myös opiskelemaan ja tekemään työtä. Keitä nämä naiset ovat? Kuinka he ovat kotoutuneet Suomeen? Millaista on heidän perhe-elämänsä ja arkensa? Miten he ovat työllistyneet? Kirja perustuu laajaan ja monipuoliseen tutkimusaineistoon. Artikkelien 18 kirjoittajaa ovat kukin maahanmuuttajakysymysten eri osa-alueiden eturivin asiantuntijoita. Artikkeleissa on käytetty suurelta osin uutta haastattelu-, elämäkertakirjoitus-, etnografista sekä tilastoaineistoa.